Reader Comments

Mua hàng Mỹ - Dịch vụ mua hộ hàng Mỹ, mua hàng Amazon tại Huỳnh Gia

"Claire" (2018-04-04)

 |  Post Reply

Dịch vụ mua hộ hàng Mỹ giúp bạn rút ngắn khoảng cách về giới hạn địa lý từ Việt Nam đến Mỹ. Bạn có thể mua hang amazon bất cứ thứ gì, của bất cứ ai hay bất cứ trang bán Or Click..!! hàng nào tại Mỹ. Huỳnh Gia sẽ nhận mua dùm bạn, vận chuyển hàng hóa từ người bán về văn phòng tại Mỹ - Sau đó chuyển từ Mỹ về Việt Nam, đóng thuế hộ và giao tận nhà cho bạn. Bạn chỉ việc chọn hàng cần mua và chờ nhận hàng, việc mua đã có ship hang my Huỳnh Gia lo tất cả cho bạn.

Add comment