Reader Comments

Camera AFIRI - Công ty camera Viewcom - Phân phối lắp đặt camera

"Kristian" (2018-04-28)

 |  Post Reply

Camera AFIRI là dòng camera có thương hiệu từ Đức. Được phân phối bởi công ty camera AFIRI Việt Nam. AFIRI có hai dòng sản phẩm theo tiêu chuẩn khác nhau: tiêu chuẩn châu Á được lắp ráp tại Trung Quốc, tiêu chuẩn EU được lắp ráp tại Đức.

Add comment